НАШІ ПОСЛУГИ

Бухгалтерський супровід 
ФОП
 • Подання звітності кожен квартал \ місяць (в залежності від категорії ФОП);

 • Внесення змін до ФОП;

 • Подача готових звітів до державних установ, особливо до податкової інспекції (ДПС);

 • Допомога при наймі \ оформленні \ звільненні працівників;

 • Документообіг (кадрове діловодство) та звітність по найманих працівниках;

 • Бухгалтерські консультації по угодах, фінансових та господарських операціях;

 • Допомога в складанні договорів;

 • Допомога у формуванні та виставленні рахунків;

 • Ведення банкінгу за регулярними і нерегулярними платежами;

 • Підготовка та сплата податків;

 • Зберігання документів, ведення книги обліку доходів;

 • Зрозумілий звіт в кінці періоду;

Реєстрація та ліквідація
  ФОП

РЕЄСТРАЦІЯ

 • Консультація, підбір видів діяльності;

 • Заповнення та подання усіх необхідних документів для державної реєстрації;

 • Одержання виписки з Єдиного державного реєстру;

 • Одержання витягу про реєстрацію платника єдиного податку та книги обліку доходів;

 • Супровід при відкриті рахунку у банку;

 • Виготовлення печатки;

ЛІКВІДАЦІЯ

 • Подача заяви до державного реєстратора;

 • Внесення запису до єдиного державного реєстру;

 • Отримання повідомлення про припинення діяльності;

 • Подача заяви до органів ДФС;

 • Визначення боргів перед бюджетом;

 • Допомога при оплаті заборгованості;

 • Подача необхідних звітів;

Управлінський облік
 • Своєчасне і якісне оформлення первинних документів;

 • Ведення обліку основних засобів, нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів;

 • Формування авансових звітів;

 • Виписка документів по реалізації готової продукції, товарів і послуг;

 • формування і реєстрація податкових накладних;

 • Опрацювання вхідних накладних (прихід товарів, матеріалів і послуг);

 • Внесення вхідних податкових накладних, перевірка правильності складання;

 • Проведення актів звірок з контрагентами;

 • Проведення банківських виписок;

 • Проведення оплат через клієнт-банк, сплата податків;

 • Розрахунок і виплата заробітної плати;

 • Нарахування і виплата відпусток, лікарняних;

 • Розрахунки з постачальниками та клієнтами

Відновлення обліку
 • Формування бухгалтерських залишків;

 • Порівняння інформації в електронній базі даних з первинною інформацією, виправлення баз даних; приведення їх у повну відповідність первинним документам;

 • Звірка з покупцями і постачальниками, запит відсутніх документів;

 • Перевірка первинної документації, яка є в наявності і складання відсутніх примірників: актів, договорів, наказів, пояснень, рахунків - фактур, накладних та інших документів;

 • Перевірка розрахунків з бюджетом і позабюджетними фондами тощо;

 • Інші перевірки необхідні для відновлення обліку;

 

Реєстрація ТОВ/ПП
Перевірка та аналіз обліку
Інвентаризація та ревізія
 • Комплексна перевірка первинної документації та звітності підприємства;

 • Перевірка облікової політики та організаційної структури;

 • Оцінка правильності організації документообігу;

 • Перевірка правильності документування господарських операцій;

 • Підготовка звіту про виявлені порушення і помилки;

 • Рекомендації з приводу виправлення помилок і їх виключення в майбутньому;

 • Оцінка фінансових ризиків та консультації з питань їх зниження.

 • Перевірка наявності всього майна, яке перебуває на балансі підприємства;

 • Виявлення ТМЦ, які втратили товарні властивості;

 • Перевірка дотримання умов зберігання ТМЦ;

 • Визначення надлишку або нестачі майна